1. Hjem
  2. Reindrift i Børgefjell

Reindrift i Børgefjell

I Børgefjell er det sørsamisk tamreindrift. Det betyr at du kan se aktivitet og spor av reindrift både i og utenfor nasjonalparken.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart
M

Meny

Børgefjell er et viktig område for reindrift, både i historisk perspektiv og i dag. Et stort antall kulturminner viser at det har vært reindrift i området i flere hundre år.

Området er fortsatt viktig for den sørsamiske reindriften og kulturen, og mange av dagens aktiviteter er knyttet til dette. Den samisk reindriften går på tvers av riksgrensen og drives i dag med moderne hjelpemidler.

Som besøkende, vis hensyn og husk:
Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et rovdyr på jakt.
Hvis du ser beitende reinsdyr, må du gjøre en omvei rundt dyrene.
Hvis du kommer i kontakt med en flokk, må du sette deg ned og vente til flokken har passert.
Om våren er det kalvingstid, og reinen er spesielt sårbar. Vis ekstra hensyn, og unngå området.

Nyt synet av den vakre reinen, bruk kikkert.

Samling av tamrein i gjerde for kalvmerking

Kalvmerking i Børgefjell