Børgefjell er et område uten tilrettelegging med merkede stier, skilting og turistforeningshytter. Her må du i stor grad finne veien selv ved hjelp av kart og kompass eller GPS. Med det finnes noen bruer det kan være lurt å kjenne til ved planleggingen av Børgefjellturen. På denne side finner du informasjon om den enkelte bru.

Storelvdalen/Jengelstien

For kryssing av Storelva på Jengelstien kan bru 600 meter oppstrøms vad benyttes. Det er klopplagt sti bort til brua.

Bisseggelva i Simskardet

Bru over Bisseggelva som benyttes på Simskardrunden og som gir mulighet for kryssing av elva ved vandring inn mot Bisseggskardet

Golverskardelva i Simskardet

Bru over Golverskardelva som benyttes på Simskardrunden. Gir tilgang til Simskardhytta og østlige deler av området.

 

Rørskardelva i Simskardet

Bru over Rørskardelva som benyttes på Simskardrunden, gir tilgang til østsiden av Rørskardet.

 

Orvasselva

For kryssing av Orvasselva i nedre del av Orvassdalen. Klopplagt sti fra innfallsport til bru på søndre side av elva

Virmaelva

For kryssing av elva Virma ved Namsvatnet. gir mulighet for vandring på østsiden av elven

Storelva i Namskroken

Bru over Storelva i Namskroken rett øst for fjellstyrets hytter. Det er ikke bru over Namsen.

Susna ved Oksvollen

Bru over elva Susna ved innfallsporten Oksvollen i Susendal. Gir tilgang til Austre Tiplingan landskapsvernområde.

Tiplingelva

For kryssing av Tiplingelva mellom Austre og Vestre Tiplingen.

Skibekken

Liten bru over Skibekken for bruk ved stor vannføring, ikke noe problem å vade bekken ved normal vannføring

Drakonelva

Liten bru over Drakonelva for bruk ved stor vannføring, ikke noe problem å vade bekken ved normal vannføring