Ranserbua
Ranserbua ble oppført av beboere i Susendalen før 2. verdenskrig. Formålet med hytta var å ha husly i et godt jakt- og fisketerreng. Reindriftshytta som står like ved ble satt opp i forbindelse med reinbeitekonvensjonen og grensegjerdet. Ranserbua har to enkle brisker og en liten vedovn. Ved hytta er det utedo. Hytten eies og driftes av Statskog.

Pris: Fri bruk
Areal: 6 m2
Sengeplasser:  2
Avstand til vei (vinter):  20 km
Avstand til vei (sommer):  20 km
Oppvarming:  Vedovn
Belysning:  Nei
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Vedovn
Mobildekning: Nei

Kilde: Statskog SF

Ranserbua står åpen for Besøkende i Børgefjell
Ranserbua ligger i Ranserdalen i nordøstre del av Børgefjell
Simskardhytta er en åpen hytte for besøkende i Børgefjell
Simskardhytta ligger 3,5 km fra innfallsporten og det er klopplagt sti til hytta

Simskardhytta

I Simskardet finner du Simskardhytta. Hytta er en tidligere stall tilhørende skogstua på Forsjord som ble flyttet hit rundt 1963-65. Bygget sto opprinnelig utenfor verneområdet, men ble etter utvidelse av parken sist på 60-tallet innlemmet i verneområdet.

Dagsturrommet i front har egen vedovn og stearinlys til belysning. Rommet skal primært brukes til dagsbesøk, men kan benyttes til overnatting på gulvet i nødstilfeller.

Deler av hytta er egen utleienhet som ligger tilgjengelig på inatur.no

Pris:  Fri bruk (dagsturrom)/600 for utleiedel
Areal: 20 m2
Sengeplasser:
Avstand til vei (vinter): 6 km
Avstand til vei (sommer): 3 km
Oppvarming: Vedovn
Belysning: Parafin
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Begrenset

Kilde: Statskog SF

Skogstua i Namskroken

Skogstua er opprinnelig oppført som skogshusvære i 1918 og senere overtatt av Namsskogan Fjellstyre. Skogstua står åpen for vandrere og fjellfolk unntatt i perioden 9. september til 30. september. Hytta består av oppholdsrom med to køyesenger. Det ligger giroer i hytta for betaling av leie. Hytten eies og driftes av Namsskogan fjellstyre.

Pris: 125,-  kr. pr person/dag.
Areal: 16 m2
Sengeplasser: 4
Avstand til vei (vinter):  8 km
Avstand til vei (sommer):  4 km
Oppvarming:  Vedovn
Belysning:  Parafin
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Nei

Kilde: Namsskogan fjellstyre

Besøkende i Børgefjell kan besøke Skogstua i Namskroken som står åpen
Skogstua i Namskroken ligger i de lavereliggende sørvestlige deler av nasjonalparken.