Ranserbua
Ranserbua ble oppført av beboere i Susendalen før 2. verdenskrig. Formålet med hytta var å ha husly i et godt jakt- og fisketerreng. Reindriftshytta som står like ved ble satt opp i forbindelse med reinbeitekonvensjonen og grensegjerdet. Ranserbua har to enkle brisker og en liten vedovn. Ved hytta er det utedo. Hytten eies og driftes av Statskog.

Pris: Fri bruk
Areal: 6 m2
Sengeplasser:  2
Avstand til vei (vinter):  20 km
Avstand til vei (sommer):  20 km
Oppvarming:  Vedovn
Belysning:  Nei
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Vedovn
Mobildekning: Nei

Kilde: Statskog SF

Ranserbua står åpen for Besøkende i Børgefjell
Ranserbua ligger i Ranserdalen i nordøstre del av Børgefjell
Simskardhytta er en åpen hytte for besøkende i Børgefjell
Simskardhytta ligger 3,5 km fra innfallsporten og det er klopplagt sti til hytta

Simskardhytta
I Simskardet ligger Simskardhytta, ei gammel skogstue som tidligere var stall som ble flyttet hit og ombygd rundt 1963. Hytta består av entré, oppholdsrom med to køyesenger, samt et soverom med ei seng. Hytten eies og driftes av Statskog.

Pris:  Fri bruk
Areal: 20 m2
Sengeplasser: 5
Avstand til vei (vinter): 6 km
Avstand til vei (sommer): 3 km
Oppvarming: Vedovn
Belysning: Parafin
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Begrenset

Kilde: Statskog SF

Koronastengt 2020

Skogstua i Namskroken
Skogstua er opprinnelig oppført som skogshusvære i 1918 og senere overtatt av Namsskogan Fjellstyre. Skogstua står åpen for vandrere og fjellfolk unntatt i perioden 9. september til 30. september. Hytta består av oppholdsrom med to køyesenger. Det ligger giroer i hytta for betaling av leie. Hytten eies og driftes av Namsskogan fjellstyre.

Pris: 125,-  kr. pr person/dag.
Areal: 16 m2
Sengeplasser: 4
Avstand til vei (vinter):  8 km
Avstand til vei (sommer):  4 km
Oppvarming:  Vedovn
Belysning:  Parafin
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Nei

Kilde: Namsskogan fjellstyre

Besøkende i Børgefjell kan besøke Skogstua i Namskroken som står åpen
Skogstua i Namskroken ligger i de lavereliggende sørvestlige deler av nasjonalparken.
Virmahytta står åpen for besøkende i Børgefjell i sommerhalvåret
Virmahytta ligger ved Storelva som også er landingsplass for skyssbåten

Koronastengt 2020

Virmahytta
Virmahytta står åpen i tidsrommet 01.06 – 09.09. På sommerstid kan en ta skyssbåten innover Namsvatnet, hytta ligger 100 meter fra brygga for skyssbåten. Stiene til Djupvatnet og til Virmadalen passerer hytta. Hytta består av oppholdsrom med tre køyesenger. Pris kr. 70,-  pr. døgn pr. person i tidsrommet hytta står åpen. Informasjon om betalingsmåter finnes i hytta. I perioden 20.09 – 01.06 bookes hytten på ordinær måte. Hytten eies og driftes av Røyrvik fjellstyre.

Pris: 70,-  kr. pr person/dag.
Areal: 15 m2
Sengeplasser: 6
Avstand til vei (vinter):  8 km
Avstand til vei (sommer):  4 km
Oppvarming:  Ved
Belysning:  Solcelle
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Begrenset

Kilde: Røyrvik fjellstyre