1. Hjem
  2. Åpne hytter

Åpne hytter

I Børgefjell er det noen få åpne hytter hvor du kan søke ly om været blir for krevende. På denne siden finner du informasjon om disse.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart
M

Meny

Ranserbua

Ranserbua ble oppført av beboere i Susendalen før 2. verdenskrig. Formålet med hytta var å ha husly i et godt jakt- og fisketerreng. Reindriftshytta som står like ved ble satt opp i forbindelse med reinbeitekonvensjonen og grensegjerdet. Ranserbua har to enkle brisker og en liten vedovn. Ved hytta er det utedo. Hytten eies og driftes av Statskog.

Pris: Fri bruk
Areal: 6 m2
Sengeplasser: 2
Avstand til vei (vinter): 20 km
Avstand til vei (sommer): 20 km
Oppvarming: Vedovn
Belysning: Nei
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Vedovn
Mobildekning: Nei

Kilde: Statskog SF

Ranserbua åpen hytte Statskog SF

Ranserbua ligger i Ranserdalen i nordøstre del av Børgefjell

Simskardhytta i Simskardet Åpen hytte tilhørende Statskog

Simskardhytta ligger 3,5 km fra innfallsporten og det er klopplagt sti til hytta

Simskardhytta

I Simskardet finner du Simskardhytta. Hytta er en tidligere stall tilhørende skogstua på Forsjord som ble flyttet hit rundt 1963-65. Bygget sto opprinnelig utenfor verneområdet, men ble etter utvidelse av parken sist på 60-tallet innlemmet i verneområdet.

Dagsturrommet i front har egen vedovn og stearinlys til belysning. Rommet skal primært brukes til dagsbesøk, men kan benyttes til overnatting på gulvet i nødstilfeller.

Deler av hytta er egen utleienhet som ligger tilgjengelig på inatur.no

Pris: Fri bruk (dagsturrom)/600 for utleiedel
Areal: 20 m2
Sengeplasser:
Avstand til vei (vinter): 6 km
Avstand til vei (sommer): 3 km
Oppvarming: Vedovn
Belysning: Parafin
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Begrenset

Kilde: Statskog SF

Skogstua i Namskroken

Skogstua er opprinnelig oppført som skogshusvære i 1918 og senere overtatt av Namsskogan Fjellstyre. Skogstua står åpen for vandrere og fjellfolk unntatt i perioden 9. september til 30. september. Hytta består av oppholdsrom med to køyesenger. Det ligger giroer i hytta for betaling av leie. Hytten eies og driftes av Namsskogan fjellstyre.

Pris: 125,- kr. pr person/dag.
Areal: 16 m2
Sengeplasser: 4
Avstand til vei (vinter): 8 km
Avstand til vei (sommer): 4 km
Oppvarming: Vedovn
Belysning: Parafin
Toalett: Utedo
Kokemuligheter: Gass
Mobildekning: Nei

Kilde: Namsskogan fjellstyre

Skogstua i Namskroken Namsskogan fjellstyre - åpen hytte

Skogstua i Namskroken ligger i de lavereliggende sørvestlige deler av nasjonalparken.