Namsvatnet
På sørsiden av nasjonalparken er Namsvatnet en mye brukt innfallsport.

Fra parkeringsplassen på enden av fylkesvei 7022 går første del av turen i skyssbåt over Namsvatnet, denne har daglige turer i sommerhalvåret (15.07. – 31.08). Anløpssteder er Børgefjellfoten, Storelva, Orvasselva og Storvika. For å bli med båten må plass bestilles på forhånd, ring 92 43 53 83 for bestilling.

Fra brygga ved Storelva kan en gå til Djupvatnet, Blyvatnet, Jengelvatnet eller Gaukaren som er kjente fiskevann i dette området. Her ligger det også mange mindre vann og tjern, som det kan være verdt å besøke for den fiskeinteresserte. Stien opp til Djupvanet er klopplagt. For vandring i Orvassdalen starter turen fra brygga ved Orvasselva og Storvika benyttes som startpunkt for turer mot Beinvassområdet.

Ved Storelva ligger Virmahytta som står åpen for fjellvandrere i sommerhalvåret

Avslutt turen i Børgefjell i gapahuken mens du venter på skyssbåten
Gapahuken ved Storelva er en fin plass å avslutte Børgefjellturen og for å vente på skyssbåten
Innfallsport Børgefjell Smalvatnet
Innfallsporten ved Smalvatnet er startpunkt for stien til Namskroken

Smalvatnet
I sørvestre del av nasjonalparken ligger Bleikarvatnet, Jengelskardvatnet og en rekke mindre vann og tjern. Dette er absolutt et interessant område for den som er på jakt etter fine fiskeopplevelser eller vandre i flott natur.

Innfallsporten ved Smalvatnet er et fint startpunkt for turen. Ferden går via Namskroken hvor en møter elva Namsen med sine flyer og fossefall. Namskroken er det lavestliggende område (ca. 330 moh) i nasjonalparken og består av mye gammel granskog.

Turen videre kan gå opp Bleikarlia hvor en etterhvert møter høyfjellsnaturen ovenfor tregrensa.

Fra innfallsporten kan du også gå en fin dagstur etter klopplagt sti til Namsskogan Fjellstyre sine hytter i Namskroken

Innfallsporten ved Smalvatnet er skiltet fra E6 på Smalåsen. Følg skiltingen videre inn til parkeringen.  Merk at det er kryssing av usikret jernbaneovergang.

Innfallsporten er ikke tilgjengelig for bil på vinterføre da vei ikke blir brøytet

Tomasvatnet

For å komme på startpunktet til Jengelstien følg skiltingen fra E6 på Majavatnet til parkeringsplass på veienden ved Tomasvatnet. Her parkerer du bilen før du går videre langs veien opp til Hesjevollen. Gå helt til enden av veien hvor stistarten er skiltet.

Jengelstien er klopplagt inn til Orekvatnet, over Storelva er det bru som kan benyttes hvis vannføring er for stor til at vadet kan benyttes. Brua ligger ca. 600 meter oppstrøms vadet. Jengelstien leder inn til sentrale deler av Børgefjell hvor Jengelen, Lille Kjukkelvann og Gaukaren er kjente fiskevann.

Ved Gaukaren ligger Jengelbua og Jengelhytta som er utleiehyttene til Grane jff og Vefsn jff.

Tomasvatnet er også et alternativ for deg som ønsker å gå dagstur. Fra Storelvhøgda som markerer grensen til nasjonalparken er det flott utsikt innover Orekskardet.

Innfallsport Børgefjell Tomasvatnet
Parkering ved Tomasvatnet, gå videre i ca. 1 km til stistarten.
Innfallsport Børgefjell Simskardet
Fra parkeringen er det 1,8 km inn til nasjonalparken

Simskardet

Mange velger Simskardet som startpunkt for turer i vestre deler av Børgefjell.

Fra parkeringsplassen går stien langs Simskardelva i flatt og lettgått terreng. Etter 3,5 km kommer en til Simskardhytta som er en åpen hytte. Videre innover i Børgefjell er det ingen tydelig sti som viser vei så her en en overlatt til seg selv med kart og kompas.

Simskardrunden er et fint alternativ for deg som ønsker en smak av Børgefjell uten å dra på flerdagerstur. Her kan du vandre etter klopplagte stier langs Simskardelva inn til Simskardhytta. På veien hjem kan du ta stien på motsatt side av elva. Det er anlagt bruer over elvene som stiene krysser.

I vestre del av Børgefjell er det de høye toppene og dype dalene som dominerer. Her ligger det flere fjelltopper på over 1.000 moh. Kvigtind med sine 1.699 moh er det høyeste fjellet i nasjonalparken og er for mange et mål å bestige. Den mest brukte ruten er fra Simskardet via Bisseggdalen og Måsskardvatna for så å gå opp på nordsiden av Kvigtind. Simskardvatnet og Måsskardvatna er de største fiskevannene i dette området og her er det vel vært å prøve fiskelykken.

Innfallsporten er ikke tilgjengelig i vinterhalvåret, da kan etablert parkeringsplass ved avkjøringen til Simskardet benyttes.

Øyum

I Susendalen, nord for nasjonalparken ligger innfallsporten Øyum, dette er et fint utgangspunkt for besøk i nordre deler av Børgefjell. Fra parkeringsplassen er det drøyt 200 meter til nasjonalparkgrensen, noe som gjør at dette er korteste vei inn i parken.

Etter en «frisk» start fra parkeringsplassen flater terrenget ut og etter 7 kilometer kommer en til Legdvatnet. Herfra er det lettgått terreng videre innover i nasjonalparken.

Stien er klopplagt inn til kryssing av elva Litle Susna og er et fint alternativ for dagsturer. Når en kommer opp i høyden er det fin utsikt utover Susendal.

Fra Hattfjelldal kjør FV 804 til Susendal. Ved Ivarrud ta av og følg skilting til Sørmo. Innfallsporten ligger ca. 500 meter sør for gården Sørmo.

Innfallsporten består av stor parkeringsplass med gapahuk, utedo og bord/benker.  Parkeringen blir ikke brøytet om vinteren

Innfallsport Børgefjell Øyum
På Øyum er det flott gapahuk, utedo og bord/benker
Oksvollen
300 meter fra stistarten krysses elva Susna ved å gå hengebrua

Oksvollen

Nordøst i Børgefjell ligger Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

Her ligger vannene vestre- og austre Tiplingen samt en rekke mindre vann og tjern. Området har et rikt fugleliv, da spesielt ift. våtmarksfugl.

Innfallsporten Oksvollen er startpunkt for turen inn i området, det er hengebroer over elva Susna og Tiplingelva (mellom austre og vestre Tiplingen). Utleiehytten Tiplingen skogstue ligger ved vestre Tiplingen.

Oksvollen er også utgangspunkt for turer videre inn i Børgefjell.

Fra Hattfjelldal kjør FV 804 til Susendal. På Ivarrund følg FV 7338 til Kroken. Følg veien videre innover Harvassdalen, parkering ligger ved siden av veien og er skiltet. Innfallsporten består av parkeringsplass, informasjonstavle og skilting av stistart.