Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er Norges nest eldste nasjonalpark, opprettet i 1963. I 1932 bestemte Den Norske Turistforening at de ikke skulle bygge hytter eller merke stier i Børgefjell og at området skulle bevares som villmark. Derfor finner vi få hytter og merka stier i området.

Børgefjell er ikke noe utpreget turistområde. Sjansen er stor for at du får naturen for deg selv. Parken dekker et stort høyfjellsområde omtrent midt i landet, avgrenset av riksgrensa mot Sverige. Nasjonalparken byr på mektige sanseinntrykk med store vassdrag, fosser og elver.

Landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk tamreindrift, og det drives aktiv reindrift også i dag. Området er et levende kulturlandskap med mange kulturminner.

Nasjonalparken kan deles inn i fire områder. Den vestlige fjellkjeden med spisse topper, trange daler og viltre elver, og den østlige fjellkjeden med rundere topper og langstrakte sjøer i vide dalbunner. Videre høysletta fra Susendal til Virmadalen som skiller de to fjellkjedene fra hverandre, og til slutt høyfjellsområdet sør for Orvassdalen.

Nasjonalparken er nærmest uten tekniske inngrep, og du må derfor belage deg på å finne veien og sted for natterasten selv.

I ytterkanten av nasjonalparken er det noen få åpne hytter hvor du kan søke ly om været blir for krevende, mer informasjon om disse ligger på denne lenken.

Jetnamsvatnet i Børefjell

 

Kveld ved Jengelvatnet