1. Hjem
  2. Personvernerklæring

Personvernerklæring

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart
M

Meny

Personvernerklæring for Børgefjell nasjonalpark med nettsiden borgefjellnasjonalpark.no

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på hvis det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Om nettstedet
Eier og driver av nettstedet er Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre som er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde. Formålet med nettsiden er å orientere om nasjonalparken i tråd med merkevaren Norges nasjonalparker. Nettstedet vil derfor i liten grad inneholde forvaltningsmessig informasjon eller tjenester som krever innhenting av personopplysninger. 

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er nasjonalparkforvalter for Børgefjell nasjonalpark.

Regulering av behandling av personopplysninger
Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger.

Vi vil kun innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. Vi foretar ikke innsamling av opplysninger fra tredjepart.

Derfor behandler vi personopplysninger om deg
Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke å besvare henvendelser fra deg som bruker nettstedet.

Vi behandler angitte personopplysninger til følgende formål:
Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Her behandles navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å kunne hjelpe deg med det du lurer på.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruken av våre nettsider. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
For å utvikle og analysere bruksmønsteret, benyttes informasjonskapsler (cookies) på nettsidene. Informasjonskapsler er små tekstfiler som dette nettstedet lagrer på datamaskinen til brukeren. Informasjonskapsler gir oss statistikk. Vi bruker statistikken som grunnlag for kunne å gjøre nettsidene våre bedre.

Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig eller som vil kunne krenke personvernet. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere informasjonen.

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du gjør dette, kan det hende at du ikke får brukt all funksjonalitet på nettsidene.

Informasjonskapsler på dette nettstedet
_fbp
Kilde: Facebook.
Hensikt: Vi bruker Facebooks pixel for å målrette informasjon på Facebook basert på brukerens adferd på våre nettsider.
Levetid:Fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

_ga
Kilde: Google Analytics, som er en tjeneste vi benytter for å se detaljert statistikk om besøkende til nettsidene.
Hensikt: Brukes for å skille unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Det er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøkende-, økt- og kampanjedata for nettstedanalyserapportene.
Levetid: 2 år.

_gat_UA-
Kilde: Google Analytics.
Hensikt: Brukes for å begrense forspørselsfrekvensen og begrense innsamling av data på nettsteder med høy trafikk.
Levetid: 10 minutter.

_gid
Kilde: Google Analytics.
Hensikt: Benyttes for å skille unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator.
Levetid: 1 dag.

Slik administrer du informasjonskapsler (Nettvett)

Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Utlevering vil også kunne skje til andre parter, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Overføring av personopplysninger til utlandet
Vi utleverer ikke personopplysninger til utlandet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Klager
Eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet.

Kontakt oss
E-post: sftltto@statsforvalteren.no

Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, senest innen 30 dager.