1. Hjem
  2. Historie og kultur

Historie og kultur

De fleste forbinder Børgefjell med villmark og topper, store vidder og fjellvann. Samtidig er det viktig å ikke glemme at området er et gammelt kulturlandskap, hvor folk fortsatt har sin arbeidsplass.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart
M

Meny

Samene har i flere hundre år drevet reindrift, jakt, fiske og fangst i området der nasjonalparken ligger. For den som leter og er bevisst, er det mulig å finne mange fornminner, blant annet gravplasser og tufter. Den samisk reindriften går på tvers av riksgrensen og drives i dag med moderne hjelpemidler.

Bevart som villmark

På 1900-tallet oppdaget flere Børgefjells gode muligheter for jakt og fiske. Sportsfiskere kom til, og bodde i enkle overnattingssteder i området. Den Norske Turistforeningen satte i 1932 foten ned for større utbygging av hytter, fordi de ønsket å bevare Børgefjell som villmark. Takket være dette er det i dag nesten ikke tekniske inngrep i nasjonalparken. Kun noen få utleiehytter tilhørende fjellstyrene, Statskog og jeger- og fiskeforeninger finnes, i tillegg til reindriftsnæringens hytter og anlegg.

Etter hvert som nyrydningen av bygdene rundt Børgefjell kom i gang, ble området også en viktig kilde for disse husholdningene gjennom jakt, fiske og fangst. Fjellet var rikt på vilt og fisk og det er mang en bosetter som har skaffet mat og materialer fra området.

Høyfjellsopplevelser

Børgefjell er rikt på vassdrag, fjell og daler. Nasjonalparken er et eldorado for ørretfiske med sine elver og vann. I vest finner du høye tinder og dype daler med bunnbreer og fjellvann. I sørdelen av parken kan du oppleve ville stryk og vakre fosser. Øst mot Sverige er toppene mer runde, med vidstrakte heier rundt.

Vakende ørret som spiser insekt

Ørret i Børgefjell

Rype på vårsnø

Rype på vårsnø i Børgefjell