1. Hjem
  2. Regler, forvaltning og oppsyn

Regler, forvaltning og oppsyn

Velkommen på tur i nasjonalparken! Her er det rom for mange om vi tar hensyn til folk og natur rundt oss. Nasjonalparkene er det beste av norsk natur. Vernet bidrar til å ta godt vare på landskapet og mangfoldet av dyr og planter. Slik kan vi fortsette å samle gode turminner også i framtida.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart
M

Meny

Allemannsretten. I utmark kan du gå der du vil på beina og på ski. Du kan slå opp teltet der du vil så lenge det er over 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

Bær og sopp. I Børgefjell kan du plukke bær, sopp og vanlige planter til eget bruk.

Kulturminner er beskyttet mot skade og ødeleggelse. Sporene etter våre forfedre inneholder mye historie. La derfor kulturminner være i fred, ikke bygg varder.

Søppel. Husk å rydde opp etter deg og ta med søppel hjem.

Bål kan du tenne hele året, også mellom 15. april og 15. september, på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann. Bruk etablerte bålplasser eller tenn bål der det ikke setter varige spor. Benytt nedfalt kvist og medbragt ved. Det er ikke tillatt å hugge trær. Tørrfuru (gaidd) skal ikke brukes til ved.

Jakt og fiske. I nasjonalparken kan du jakte og fiske som i sjø- og utmarksområder ellers etter gjeldende lovgivning. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn, eller ta levende fisk fra et vassdrag over i et annet. Med Børgefjellkortet kan du fiske i alle vann i Børgefjell

Ferdsel. I nasjonalparkens sone A er det ikke lov å gå i perioden 20. juni – 25. juli. På søndre deler av tilgrensende område på svensk side er det ferdselsforbud i perioden 10. juni – 10 juli. Områdene kan du se i dette kartet 

Hund i nasjonalparken. Hunden er velkommen med på tur, men i perioden 1. april – 20. august gjelder båndtvang. Du plikter å ta hensyn til vilt, beitedyr og mennesker året rundt. Husk at rein kan oppfatte hund som rovdyr på jakt.

Fremkomstmiddel med motor er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken. Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly, drone, modellbåt, isbor og liknende er ikke tillatt.

Verneforskriften regulerer bruken av nasjonalparken, forskriften finner du på denne lenken.

Klær og utstyr. Været i Børgefjell skifter brått både sommer og vinter. Tykk tåke, mye vind og tett snødrev forekommer. Du må selv vurdere vær og føre, form og ferdigheter og forberede deg med passende klær og utstyr. Erfaring med kryssing av elv kreves da det er få bruer i nasjonalparken.

Beregn noen dager til turen. Børgefjell er best egna for vante fjellfolk. Ønsker du en kort dagstur, er stiene fra startpunktene et godt alternativ.

Oppsyn
Statens naturoppsyn, Statskog fjelltjenesten, Røyrvik fjellstyre og Namsskogan fjellstyre

Forvaltning
Børgefjell nasjonalparkstyre

Dame som er fjelloppsyn ser i kikkert