Ny bru på plass i Storelvdal

Hengebru i Storelvdal som ble ødelagt våren 2018 er nå erstattet med ny bru. Den nye brua er bygd ca. 600 meter nord for vadestedet på stien inn mot Jengelen, dvs. at den ikke er bygd på samme sted som gammel bru stod. Følg stien ned til vadestedet for så å gå oppover elva til du kommer til brua. Rydding og klopplegging av sti til brua er under planlegging med mål om gjennomføring i 2020. Vi takker Statskog fjelltjenesten for vel utført oppdrag